Orta Doğu
Orta Doğu Telifsiz Müzik

Orta Doğu Telifsiz Müzik

Orta Doğu müziği, bölge geneline yayılan farklı müzik tarzlarını ve geleneklerini içerir: Türk, Kıpti, Ermeni, Fars, Azeri, Yahudi, Arap, Endülüs ve Süryani. Avrupa'ya ve Avrupa müziğine yakın olmasına rağmen, Orta Doğu müziği akor ve armoni kullanmadığı için Batı geleneğinden kesin olarak ayrılır. Ud, saz, kanun ve keman gibi yaylı çalgılar; rik, tef ve darbuka gibi vurmalı çalgılar; duduk, rhaita, kaval, mey ve ney gibi üflemeli çalgılar Ortadoğu müziğinde yaygın olarak kullanılır ve bu müziğe kendine özgü mistik bir hava verir. Orta Doğu'nun zengin ve etkileyici müzik geleneğini keşfetmek istiyorsanız, aşağıdaki kütüphanemize göz atın.

devamı

Blog