Modern Caz
Modern Caz Telifsiz Müzik

Modern Caz Telifsiz Müzik

19. yüzyılın sonlarında New Orleans'ta doğan caz, yalnızca bir müzik türü değil, aynı zamanda bir kültürdür. Marşlardan, halk müziğinden ve klasik müzikten esinlenen caz, Batı Afrika müzik geleneklerini blues ve ragtime unsurlarıyla birleştirir. Caz müziğinin en belirgin özellikleri karmaşık akorlar, doğaçlamaya verilen değer ve poliritimler ile çağrı ve yanıt vokalleridir. Caz tüm dünyaya yayılmış ve farklı yerel müzik geleneklerini ve etkilerini bir araya getirerek cool caz, swing, soul caz, smooth caz, Latin caz, bebop ve gypsy caz gibi birçok alt türü doğurmuştur.

devamı

Blog