Klasik
Klasik Telifsiz Müzik

Klasik Telifsiz Müzik

Klasik müzik genellikle daha yüksek bir entelektüel ve kültürel düzeyle ilişkilendirilir ve halk müziğinden ayrılır. Bu tür sanat müziği olarak kabul edilir ve kökleri Batı müzik geleneğine dayanır. Klasik müzik, ilhamını ayin müziği ve seküler müzikten alır ve tarihin belirli bir döneminde bestelenmiş parçaları ifade eder. Klasik müziğin doğuşunun 6. yüzyıl civarında olduğu kabul edilir, ancak zaman içinde bu tür bir dizi değişiklik geçirmiş ve birçok akım yaşamıştır. Sonuç olarak, bu türün kesin ve tanımlayıcı özelliklerini sıralamak oldukça zordur. Klasik müzik ilhamını genellikle doğadan, efsanelerden, mitlerden ve folklorik unsurlardan alır. Klasik müzikte kullanılan başlıca enstrümanlar piyano, org, yaylı çalgılar, üflemeli çalgılar, klavsen ve perküsyondur. Klasik müzik parçalarının çoğu epik bir havaya sahiptir ve bunun sonucu olarak çeşitli sinema filmlerinde ve reklamlarda kullanılmıştır. Aşağıda kapsamlı klasik müzik kütüphanemizi bulabilirsiniz.

devamı

Blog